Things to do & see

Moss by- og industrimuseum

Viken, Moss

Categories

  • Attraction

Om Moss by- og industrimuseum

Moss by- og industrimuseum er en del av Stiftelsen Østfoldmuseet og samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre.

Moss by- og industrimuseum holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920. Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter ”Konventionsgården, Fossen og Møllene”.

I restaureringsarbeidet av museumslokalene er det bevisst tilstrebet en kombinasjon av gamle og autentiske bygningselementer og moderne elementer i glass og stål.

Muset holder nå stengt.

  1. oktober kl. 19.00: Spritbyen Moss (i samarbeid med House of Foundation)

  2. november kl. 19.00: Ølbyen Moss (i samarbeid med House of Foundation)

Nearby