Things to do & see

19:e och 20:e slussen

Västra Götalands län, Bengtsfors

Categories

  • Attraction

Idyllen vid Höljerudsforsen

Slusstationen 19:e och 20:e sluss mellan Billingsfors och Bengtsfors leder från sjön Nedre Höljen till Bengtsbrohöljen i Dalslands kanal.

Antal slusskammare: 2
Nivåskillnad: 6,1 m
Tidsåtgång utan väntetid: 30 min

Slussarna nr 19 och 20 leder från Nedre Höljen in till Bengtsbrohöljen, passerande öster om Höljerudsforsarna. Strax därefter kommer man till orten Bengtsfors. Vid Höljerudsforsarna finns det ett litet naturreservat. Här bor Strömstaren. Slusstationen består av två enkelslussar. Mellan enkelslussarna passerar man under en kraftledning med 17 m segelfri höjd. Total nivåskillnad för båda slussarna är 6,1 m. Norr om 20:e slussen finns ingen väntbrygga.

Nearby