Things to do & see

Bokskogsslingan och Lövåsslingan i Borgvik

Grums, Värmlands län

Categories

  • To do

Promenera i en av Sveriges nordligaste bokskogar. En fantastisk upplevelse under årets alla årstider!

Borgviks bokskog I Borgvik ligger en av Sveriges nordligaste bokskogar. Området heter Bokhult och består av 4,5 bokskog med enstaka inslag av andra trädsorter, främst björk och ek. rikedomen är stor vad gäller faunan, örter och vedartade växter. Vid Bokhult finns två kortare vandringsstigar - Bokskogsslingan och Lövåsslingan. För att komma till bokskogen följer du den gröna skyltningen från muséet. Hitta till Borgvik: Från Stockholm/Karlstad Kör E18 mot Oslo/Göteborg, ta första avfarten i rondellen vid Nyängen och fortsätt till Grums. Strax efter 50 skyltarna i Grums svänger du höger vid skylten Borgvik 14 km. Från Göteborg/Säffle Kör E45 mot Karlstad, vid Segmomotet tag avfart mot Borgvik. Följ skyltningen.

Nearby