Things to do & see

Indre Østfold libraries

Viken

Categories

  • To do

Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek

Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek (IB) ligger på Trøgstad torg. I tilknytning til innbyggertorget har vi også kafé, Frivilligsentral, HomeStart familiekontakten, BUA utlånssentral, møte- og samtalerom.

Digitalt bibliotek

Arrangementer

For åpningstiderse her.

Se mer på våre hjemmesider: https://www.io.kommune.no/tjenester/innbyggertorg-og-bibliotek/om-oss/

Nearby